Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Ons restitutie- en retourbeleid duurt 30 dagen. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen wij u geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Verschillende soorten goederen zijn vrijgesteld van retournering. Bederfelijke goederen zoals voedsel, bloemen, kranten of tijdschriften kunnen niet worden geretourneerd. We accepteren ook geen producten die intieme of sanitaire goederen, gevaarlijke materialen of ontvlambare vloeistoffen of gassen zijn.

Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig.

Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant.

Er zijn bepaalde situaties waarin slechts gedeeltelijke restituties kan worden verleend:

 • Elk artikel dat niet in de oorspronkelijke staat verkeert, beschadigd is of onderdelen mist om redenen die niet te wijten zijn aan onze fout.
 • Elk artikel dat meer dan 30 dagen na levering wordt geretourneerd

 • RETOUR- EN RESTITUTIEBELEID
 • a) Gevallen van uitsluiting van het herroepingsrecht
 • als omschreven staat bij ACM (Autoriteit Consument & Markt), is het herroepingsrecht uitgesloten met betrekking tot: 

 • b) activa die waarschijnlijk snel zullen verslechteren of vervallen; 
 • c) verzegelde goederen die om hygiënische redenen of in verband met gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd en die na levering zijn geopend. 
 • Onverminderd het bepaalde in de vorige paragraaf (Klachten), met verwijzing naar de hierboven vermelde gevallen van uitsluiting van het herroepingsrecht, wordt in het bijzonder de B2C-koper geïnformeerd en aanvaardt hij dat de producten “risico bederven of snel verouderen” omvat alle voedingsproducten, zoals de kenmerken en kwaliteiten van dit soort producten zijn onderhevig aan verandering ook als gevolg van verkeerde opslag. Daarom is het herroepingsrecht om redenen van hygiëne en bescherming van de gebruikers alleen van toepassing op producten die via het B2C-platform zijn gekocht en die zonder gevaar voor de gezondheid aan de verkoper kunnen worden geretourneerd, intact in de respectieve verzegeling en weer op de markt kunnen worden gebracht. van consumenten.
 • B. Uitoefening van het herroepingsrecht 
 • De B2C-koper heeft het recht om het herroepingsrecht uit te oefenen op grond van art. 52 en ss. van de Consumentencode met betrekking tot specifieke producten, anders dan die vermeld in de vorige paragraaf (a), op voorwaarde dat deze, na levering, niet zijn geopend of waarvan de zegels zijn gewijzigd.
 • In gevallen waarin de uitoefening van het herroepingsrecht is toegestaan, heeft de B2C-koper het recht om de koopovereenkomst met de verkoper om welke reden dan ook te herroepen, zonder uitleg en zonder boete.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de B2C Koper de Vennootschap te sturen, binnen 14 dagen na de datum van levering van de onder de bestelling, een schriftelijke mededeling via e-mail naar het volgende e-mailadres sales@dallaterra.nl met producten het onderwerp “Uitoefening van het herroepingsrecht”, waarin uitdrukkelijk hun wil tot herroeping wordt verklaard en de volgende aanvullende informatie wordt verstrekt: 
 • de. inkoopordernummer en datum; 
 • ii. leveringsdatum van de inkooporder; 
 • iii. de naam en het adres van de B2C Koper; 
 • NS. de opgave van een e-mail en telefoonnummer van de B2C Koper; 
 • v. code van het artikel of van de artikelen waarvoor het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend.
 • Het herroepingsrecht geldt voor het gekochte product in zijn geheel; daarom, als het product uit meerdere componenten of onderdelen bestaat, kan het herroepingsrecht niet slechts op een deel van het gekochte product worden uitgeoefend. 
 • Na ontvangst van de mededeling aan het herroepingsrecht, zal de vennootschap een bestand te openen voor het beheer van het rendement en kennis van de verkoper van de uitoefening van dit recht, die onmiddellijk moeten zorg dragen voor de inzameling van de producten die onderworpen zijn aan de op eigen kosten, door een specifieke koerier aan te wijzen of, indien overeengekomen met het Bedrijf, een van de Verzendpartners. Het bedrijf zal vervolgens aan de B2C-koper de instructies meedelen voor het retourneren van de door de verkoper verstrekte producten, die uiterlijk 14 dagen vanaf de datum van mededeling van de uitoefening van het herroepingsrecht aan het bedrijf moet ingrijpen.
 • In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal het volledige bedrag van de geretourneerde producten worden terugbetaald aan de B2C-koper binnen 14 dagen vanaf de dag waarop het bedrijf op de hoogte is gesteld van de beslissing van de B2C-koper om het herroepingsrecht uit te oefenen, onverminderd het recht van de Vennootschap om de betaling van de restitutie op te schorten tot de daadwerkelijke ontvangst van de producten.
 • De terugbetaling zal worden gedaan met dezelfde betalingsmethode die door de B2C-koper wordt gebruikt

Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te laten weten dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Als u bent goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed toegepast op uw creditcard of oorspronkelijke betaalmethode.

Te late of ontbrekende terugbetalingen

Als je nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst je bankrekening opnieuw.

Neem dan contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel is geplaatst.

Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt geplaatst.

Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt je terugbetaling nog steeds niet ontvangen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres of via de site.

Afgeprijsde artikelen

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald. Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden terugbetaald.

We vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn. Als u het voor hetzelfde artikel moet ruilen, stuur ons dan een e-mail op ons e-mailadres en stuur uw artikel naar:

Dallaterra

Pundyk 11

9089BA Wytgaard

Nederland (Paesi Bassi)

Geschenken

Als het artikel bij aankoop als cadeau is gemarkeerd en rechtstreeks naar u is verzonden, ontvangt u een cadeautegoed voor de waarde van uw retourzending. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, ontvangt u een cadeaubon.

Als het artikel bij aankoop niet als cadeau is gemarkeerd, of als de cadeaugever de bestelling naar zichzelf heeft laten verzenden om later aan u te geven, sturen we een terugbetaling naar de cadeaugever en zullen zij meer te weten komen over uw retourzending.

Om uw product te retourneren, moet u uw product versturen naar:

Dallaterra

Pundyk 11

9089BA Wytgaard

Nederland (Paesi Bassi)

U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van retourzending (eventueel) in mindering gebracht op uw terugbetaling indien deze op onze website is aangemaakt.

Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die het kan duren voordat uw geruilde product u bereikt, variëren.

Als u duurdere artikelen retourneert, kunt u overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. We kunnen niet garanderen dat we uw geretourneerde artikel zullen ontvangen.

Neem contact met ons op via onderstaande knop voor vragen over terugbetalingen en retourzendingen.